Гарант 90 -Цонев и СИЕ СД

Инфраструктурно и високо строителство в град Враца

Фирма Гарант 90 Цонев и СИЕ ООД развива своята основна икономическа дейност в сферата на: инфраструктурно, високо и промишлено строителство.

Зад гърба си компанията има натрупан над 20 годишен стаж, и е успяла да създаде екип от добри професионалисти, който изпълнява поетите поръчки с висока прецизност, в срок и с отлично качество. 

Фирмата изпълнява своите дейности, разделени в три основни направления:

Инфраструктурно строителство:

Дружеството извършва строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, улици, вертикални планировки, водопроводни и канални мрежи и съоръжения към тях.

Високо строителство:

Компанията извършва строителство и ремонт на промишлени, жилищни и обществени сгради.

Строително производство:

Гарант 90-Цонев и СИЕ ООД предлага инертни материали, производство на асфалтобетонни и циментобетонни смеси, бетонови изделия и абразиви за песъкостроене.

 

Строителство на сгради
Строителство на пътища
Изграждане на ВиК мрежи
Производство
Добив на инертни материали
Научи повече